Těšíme se, až se zase ve zdraví uvidíme na kroužcích

Projekty a granty

"Na stopě klimatu" Česko-německý projekt o obnovitelných zdrojích energie a environmentální výchově a vzdělávání dětí a mládeže

Právě probíhající projekt zaměřený na enviromentální výchovu...

40. výročí DDM v Chodově

13. října 2007 Proběhlo za spolufinancování z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTERREG IIIA - Setkání s německými přáteli - ukázka či...

Česko - německá výměna mládeže

Tento projekt proběhl v termínu 6.-8. října 2006 15 mládežníků z české strany strávilo příjemný víkend s německými kamarády na rockovém festivalu v Oe...

Češi a Němci mají společnou historii a budoucnost

je akce, kterou pořádá DDM Bludiště v rámci projektů Euregia Egrensis. Ve dnech 14. – 16. 5. se české a německé děti (Diakonie Stollberg) společně vyd...

Chodov hovoří Německy a Němci česky

DDM Bludiště se podařilo díky Smlouvě o financování projektu z Fondu malých projektů INTERREG IIIA (ČR—Sasko) v regionu Egrensis získat prostředky na ...

Chodov v rytmu tance

DDM Chodov „BLUDIŠTĚ“ ve spolupráci s taneční skupinou „RYTMUS“ pořádá amatérskou multikulturní přehlídku tanečních skupin a souborů působících při DD...

Letní konverzační pobyt TABAKSTANNE 2008

Termín : 19.7. – 26.7.2008 Místo : Tabakstanne, Thalheim a region Stollberg, Německo Ubytování : chatky po 4 osobách,penzion Věk : 14 – 17 let Navštív...

Mikuláš, advent a Vánoce v Čechách 2008

Termín : 6.12. – 7.12.2008 Místo : Chodov Ukázky tradic a obyčejů se zapojením přátel ze SRN Podpořeno - Česko německým fondem budoucnosti

Mikuláš, advent a Vánoce v Čechách 2009

Termín : 4. 12. - 6.12. 2009 Místo : Chodov Podpořeno -Euregio Egrensis ( Prohlídka Chodova, sportovní turnaj, výroba Vánoční výzdoby, turnaj v kuželk...

Německo - české jazykové setkání

Němečtí partneři naplánovali a v termínu 25.-28.5.2006 s námi uskutečnili obdobnou akci jako Chodov hovoří…

Pracovní setkání v Chodově

14.11.2006 přijeli němečtí partneři na pracovní setkání do Chodova. Za účasti 14 osob proběhla diskuse nad dalšími plány a projekty vedoucími k udržen...

Rekonstrukce a vybavení DDM

Dům dětí a mládeže je jednou z nejstarších budov ve městě, postaven byl v roce 1888 a svému současnému účelu slouží už 43 let. Jelikož technický stav ...

Rozvoj technických a řemeslných dovedností je naše šance

DDM Bludiště realizuje od prosince roku 2012 grantový projekt v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.18 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském ...

Řemeslo má zlaté dno

Plán na školní rok 2012 - 2013

Seminář - příprava projektu přeshraniční spolupráce

12.4. 2006 proběhnul v DDM seminář za účasti zahraničního partnera - Pokračování spolupráce a navázání spolupráce další - Podpořeno ERDF

Setkání mládeže v Tabakstanne

23.-27.4.2007 Na tento termín je naplánován pobyt 20 chodovských školáků ve středisku pro mládež Tabakstanne. Plánem je především vzájemné poznávání ...

Soustředění v SRN

Termín : 23.10. – 30.10. 2009 Místo : Dětský prázdninový tábor v Tabakstanne u městečka Thalheim 12 atletů z Chodova se společně s 12 členy Triatletu ...

Společný adventní víkend

Sportujeme společně I

9.-10.6. 2007 Dvoudenní setkání české a německé mládeže při turnaji v malé kopané doplněném o netradiční soutěže. Za německou stranu se zúčastnily tý...

Zlepšení a rozšíření areálu DDM Bludiště

DDM Bludiště v podal projektovou žádost o poskytnutí příspěvku INTERREG IIIA na zlepšení areálu DDM a tato žádost byla úspěšná.
AKTUALITY
Kontakt

Husova 263
357 35 Chodov

IČ : 70976350

telefon :

+420 352 352 280
+420 602 944 989

e-mail :