Přijímáme přihlášky na nový školní rok

Chodov hovoří Německy a Němci česky

DDM Bludiště se podařilo díky Smlouvě o financování projektu z Fondu malých projektů INTERREG IIIA (ČR—Sasko) v regionu Egrensis získat prostředky na další spolupráci s německým partnerem.

Jak z názvu vyplývá jedná se o jazykový pobyt německé mládeže v Chodově, která se společně s chodováky snažila o prolomení jazykové bariéry. Výukově poznávací pobyt proběhl v červnu tohoto roku.

Děti se společně učily na ZŠ Husova ul. Trávily čas při sportu, vytváření výrobků různými technikami v DDM a jezdily na výlety (Loket, Karlovy Vary) .

Příští setkání bude zaměřeno na sportovní aktivity.


AKTUALITY
Kontakt

Husova 263
357 35 Chodov

IČ : 70976350

telefon :

+420 352 352 280
+420 602 944 989

e-mail :