Zahrada DDM je v případě příznivého počasí přístupná členům kroužků a také ostatním dětem, pokud jsou tyto v doprovodu dospělé osoby v letním období od 9 do 19 h.

Na víceúčelové ploše lze provozovat :

  • Volejbal
  • Tenis
  • Basketbal
  • Nohejbal
  • a další …

Hřiště je možno zapůjčit školám, školním družinám a zájmovým útvarům zdarma.

Pro veřejnost :

  • Dospělí: 100 Kč/h
  • Děti: 50 Kč/h
  • Děti docházející do ZÚ při DDM: 30 Kč/h 

Zapůjčení:

  • V pracovní dobu v kanceláři DDM
  • U správce hřiště 2. ZŠ