O prázdninách pořádá DDM Chodov příměstské a pobytové tábory a mnoho dalších činností pro celou rodinu a mládež.

Prohlášení a potvrzení k vytištění

1. příměstský tábor 2024

2. příměstský tábor 2024

Ostatní tábory a soustředění 2024

Připravujeme ve spolupráci s vedoucími ZÚ, bližší informace získáte přímo u nich, kontakty v kanceláři DDM.