O prázdninách pořádá DDM Chodov příměstské a pobytové tábory a mnoho dalších činností pro celou rodinu a mládež.

Prohlášení a potvrzení k vytištění

Chorvatsko 2023

Kapacita pobytu v Chorvatsku je již naplněna, přijímáme náhradníky.

1. příměstský tábor 2023

Kapacita tábora je naplněna, přijímáme náhradníky.

2. příměstský tábor 2023

Ke dni 13.4. je volné jedno místo.

Ostatní tábory a soustředění 2023

Připravujeme ve spolupráci s vedoucími ZÚ, bližší informace získáte přímo u nich, kontakty v kanceláři DDM.