O prázdninách pořádá DDM Chodov příměstské a pobytové tábory a mnoho dalších činností pro celou rodinu a mládež.

Prohlášení a potvrzení k vytištění

Chorvatsko 2022

Příměstský tábor 2022

Jedno koupání bude nahrazeno Lanovým centrem na Linhartu.

Kapacita Příměstského tábora je již naplněna

Německo 2022

17. – 22. 7. 2022

Cena 2.500,- Kč

Ostatní tábory a soustředění 2022

Připravujeme ve spolupráci s vedoucími ZÚ, bližší informace získáte přímo u nich, kontakty v kanceláři DDM.