Do klubovny na hřiště, pojď s DDM Bludiště.

Plány činnosti jednotlivých ZÚ vycházející z ŠVP jsou k nahlédnutí v kanceláři DDM.

Pokud máte chuť vést kroužek, který v nabídce není, kontaktujte nás.

Přihlášky je možné vyzvednout v kanceláři DDM v provozní době.

Nově jsou přihlášky i online

Na uvedené stránce se po jednoduché registraci dostanete ke kompletní nabídce kroužků,

včetně termínů, místa konání a všech potřebných informací.